İş Sağlığı ve Güvenliği Liderliği

İş Sağlığı ve Güvenliği Liderliği

Çalışma hayatımızda; İş Sağlığı ve Güvenliği herkesin sorumluluğunda olan bir durum olduğu bilinmesi gerekmektedir. Bu durumun oluşması için mutlaka güvenlik kültürünün oluşması ve toplumumuzun hayatına girmesi gerekmektedir.

Liderlik, her alanda olduğu gibi İş Sağlığı ve Güvenliği alanında da işlevsel olarak hayatımızda önemli bir rol oynamaktadır. İş Sağlığı ve Güvenliği profesyonellerine de bu konuda önemli görevler düşmektedir;

  • Yaşam şekli olarak benimsemek,
  • Rol model olgusu doğrultusunda hareket etmek,
  • Gelişime açık olmak,
  • İletişime açık olmak,
  • Ulusal ve uluslararası mevzuatlara hâkim olmak,
  • İyi uygulamaları çalışma ortamlarına taşıyabilmek,
  • Gözlemler yapıp "Düzenleyici Önleyici Faaliyetler" hazırlayabilmek,

Yukarıdakilerin yanı sıra konuştukları ile saha uygulamaları örtüşen davranışlar sergilemedirler.  Mantıken uygulanabilir konuların çalışma sahası ile örtüşmesi önem arz etmektedir. İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda lider olmak sadece İş Güvenliği Uzmanları, İşyeri Hekimleri, Diğer Sağlık Personelleri veya İş Sağlığı ve Güvenliği çalışanları olarak algılanmamalıdır. Yaşam süreci düşünüldüğünde çalışma hayatı içerisinde olan herkesin İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda sorumlulukları olmalıdır. Bu sorumluluklar çerçevesinde yenilikleri taşıyan, uygulamaya koyan, takip ve gözlemleri ile yön verenlere lider diyebiliriz. Bazı sektörlerde tecrübeye dayalı doğal abiler vardır. Bu doğal abiler yılların verdiği tecrübe ile her alanda olduğu gibi, İş Sağlığı ve Güvenliği alanında da belirleyicidirler. Yeni çalışanların örnek aldığı davranışlar göstermektedirler. 

Basit ve anlaşılır olarak şunu söylemek gerekir. Örneğin çalışmaya başlamadan önce bir iş başı konuşmasında iş ayakkabısının önemini, baretin önemini anlatan kişinin ayakkabısız ve baretsiz saha içerisinde oluşu çalışan arkadaşlarımızın bu konuda ne kadar duyarlı yaklaşacağını gösterir. Bu yüzden çalışma hayatımızın her alanında konuşulanlar veya teorikte olanların uygulamaya alışında aynı paralelliği sağlamak durumundayız.

"Üstün lider işlerin yapılmasını çok küçük hareketlerle sağlar. Emirlerini birçok kelimelerle değil, yaptığı birkaç işle yayar. Her şeyle bilgilenir, ancak nadiren karışır. Bir katalizördür ve eğer orada olmazsa, işler o kadar da iyi gitmeyecekse bile, başardığında hiçbir övgüyü üstüne almaz. Ve üstüne hiçbir övgü almadığı için övgü onu hiç terk etmez." (Lao Tzu)

Ali Şahin
MSc.OHS, GradIOSH

Paylaş