Denetlenen sürecin ya da birimin (sistem) amaçlarına ulaşmasını sağlamada iç kontrol sistemlerinin yeterlik ve etkinliğinin değerlendirilmesidir. Diğer bir ifadeyle, denetlenen birimin faaliyetlerinin ve iç kontrol sisteminin; organizasyon yapısına katkı sağlayıcı bir yaklaşımla analiz edilmesi, eksikliklerinin tespit edilmesi, kalite ve uygunluğunun araştırılması, kaynakların ve uygulanan yöntemlerin yeterliliğinin ölçülmesi suretiyle değerlendirilmesidir.

  • Fabrikalarda, inşaat sahalarında, enerji santrallerinde aklınıza gelebilecek her türlü çalışma alanlarınızda İş Sağlığı ve Güvenliği ile birlikte Entegre Yönetim Sistemlerinizin denetimlerini gerçekleştirebiliyoruz.
  • ISO 9001 Kalite Yönetimi, ISO 14001 Çevresel Yönetim, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim sistemlerine uygun denetimler ve raporlama hizmeti sunuyoruz.
  • Tecrübeli ve uluslararası sertifika sahibi denetçilerimiz tarafından gerçekleştiriyoruz.

İş kazalarının nedenleri, genel olarak kabul edilen bir görüşe göre; güvensiz durum, güvensiz hareket ve güvenlik kontrolünün diğer bir deyiş ile güvenli denetimlerinin eksikliğidir.

Bazı kişi veya kuruluşlar bu denetimleri devletin yeterince yapmadığından dolayı her yıl ülkemizde binin üzerinde işçinin (iş kazasından) yaşamını yitirdiğini, iki binden fazla kişinin de sakat kaldığını (SGK istatistiklerine dayanarak) ifade etmektedir.

Paylaş