Yüksekte çalışma danışmanlığı, işyerlerinde yüksekte çalışma faaliyetleri ile ilgili güvenlik önlemlerinin alınmasına yardımcı olan bir danışmanlık hizmetidir. Yüksekte çalışma danışmanlığı hizmeti veren kişilerin ve kuruluşların aşağıdaki konulara dikkat etmeleri gerekir:
  1. Uzmanlık: Yüksekte çalışma danışmanlığı hizmeti veren kişilerin, konuya ilişkin yeterli bilgi ve deneyime sahip olmaları gerekir. İşyerlerinin ihtiyaçlarına uygun olarak, ilgili yasal düzenlemelere hâkim olunmalı ve işyerlerinin yüksekte çalışma faaliyetlerinin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi konusunda uzmanlık sağlanmalıdır.
  2. Risk Analizi: Yüksekte çalışma danışmanı, işyerinde yapılacak yüksekte çalışmalarla ilgili riskleri belirlemeli ve işyerlerinin yüksekte çalışma faaliyetlerindeki olası tehlikeleri önceden tahmin edebilmelidir.
  3. Eğitim: Yüksekte çalışma danışmanı, işyerindeki çalışanların yüksekte çalışma faaliyetlerindeki riskleri tanıması ve güvenlik önlemlerini alabilmesi için eğitimler düzenlemelidir.
  4. Uygulama: Yüksekte çalışma danışmanı, işyerlerindeki yüksekte çalışma faaliyetlerinin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi için uygun ekipman ve tekniklerin kullanılmasını sağlamalıdır.
  5. Düzenli Kontroller: Yüksekte çalışma danışmanı, işyerindeki yüksekte çalışma faaliyetlerinin sürekli olarak kontrol edilmesini sağlamalı ve gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlamalıdır.
  6. Yasa ve Standartlara Uygunluk: Yüksekte çalışma danışmanı, işyerindeki yüksekte çalışma faaliyetlerinin yasa ve standartlara uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlamalıdır.
Sonuç olarak, yüksekte çalışma danışmanlığı, işyerlerinde yüksekte çalışma faaliyetlerinin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi için önemli bir danışmanlık hizmetidir ve yukarıda bahsedilen konulara dikkat edilmesi gerekmektedir.

Yüksekten düşüşler, çalışma yerlerindeki ölüm ve yaralanmaların en yaygın nedenlerinden biridir. Bu sebeple insanların yüksekten düşüş ile ilgili eğitim taleplerinde bir artış gözlenmektedir. Yüksekte çalışma ile ilgili sistemleri ve malzemeleri belirleyen birçok ulusal, Avrupa ve uluslararası standart ile bu sistem ve malzemelerin çalışma yerinde kullanımı ile ilgili bir çok uygulama kuralı bulunmaktadır.

Mevcut standart, yüksekte çalışma ile ilgili bu gibi sistem ve malzemelerin kullanımı hususundaki eğitim ve talimlerin kişilere ne şekilde verileceğine dair tavsiye ve rehberlik içermektedir. (TS 13885)

Yüksekte çalışmalarda risk değerlendirmelerinin hazırlanması, işin yapılış yöntemleri, iş başı konuşmaları, kurtarma planları ve kullanılacak ekipmanların hazırlanması ile iş gücü ve personel seçimi konularında danışmanlık hizmeti uzman personellerimiz tarafından verilmektedir.

Hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. info@owlaq.com, +903125032093

Paylaş