Yüksekten düşüşler, çalışma yerlerindeki ölüm ve yaralanmaların en yaygın nedenlerinden biridir. Bu sebeple insanların yüksekten düşüş ile ilgili eğitim taleplerinde bir artış gözlenmektedir. Yüksekte çalışma ile ilgili sistemleri ve malzemeleri belirleyen birçok ulusal, Avrupa ve uluslararası standart ile bu sistem ve malzemelerin çalışma yerinde kullanımı ile ilgili bir çok uygulama kuralı bulunmaktadır. Mevcut standart, yüksekte çalışma ile ilgili bu gibi sistem ve malzemelerin kullanımı
hususundaki eğitim ve talimlerin kişilere ne şekilde verileceğine dair tavsiye ve rehberlik içermektedir. (TS 13885)

Yüksekte çalışmalarda risk değerlendirmelerinin hazırlanması, işin yapılış yöntemleri, iş başı konuşmaları, kurtarma planları ve kullanılacak ekipmanların hazırlanması ile iş gücü ve personel seçimi konularında danışmanlık hizmeti uzman personellerimiz tarafından verilmektedir.

Paylaş