A. Çevre Politikamız

OWLAQ olarak faaliyetlerimizin tümünde, çevreye verdiği olumsuz etkileri en aza indirebilmek amacıyla ISO 14001 standardı gereklerine uygun, yazılı bir Çevre Yönetim Sistemi oluşturmuştur ve işletmektedir.

Bu kapsamda OWLAQ’ın uymayı taahhüt ettiği ilkeler şöyledir:

 • Faaliyetlerimizin tümünde yasal gerekliliklere uyulması
 • Sürekli iyileştirilerek çevre performansının geliştirilmesi
 • Doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasının verimli kullanımı
 • Katı ve tehlikeli atıkların kontrol altında tutulması
 • Yeni yatırım ve faaliyetlerin seçiminde çevrenin korunmasının ön planda tutulması
 • Çalışanları ve görevlendirdiği taşeronlarını çevre konusunda bilinçlendirerek gerekli eğitimleri almalarının sağlanması
 • Çevreye verilecek zararın en aza indirebilmesi için gerekli proaktif ve reaktif önlemlerin alınması
 • Uygulanacak sistem ve yöntemler ile çevreyi olumsuz etkileyebilecek risklerin azaltılması ve olası kirliliğin yayılmasının önlenmesi
 • Çevrenin korunması konusunda komşu tesisler, yetkili merci ve yerel yönetimler ile oluşturulacak her türlü işbirliğinin desteklenerek, bilgi alışverişinde bulunulması

B. İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

OWLAQ Eğitim Danışmanlık A.Ş. insan odaklı, nitelikli eğitim veren bir firmadır.

Hızla değişen ve gelişen teknolojileri takip ederek yürüttüğümüz ve yürüteceğimiz eğitim faaliyetlerimizde, tüm paydaşlarımızın beden ve mental sağlığını korumak ve geliştirmek, güvenliği ve verimliliği arttırmak, uygun çalışma ortam ve koşullarını sağlamak, ulusal ve uluslararası standartlara uymak ve uygulamak, sürekli iyileşmeyi, gelişmeyi ve sürdürülebilir olmayı gerçekleştirmektir. İnsan sağlığı ve güvenliği birinci önceliğinde; çalışmalarımız esnasında; çalışanlara, kursiyerlere, ziyaretçilere, üçüncü kişilere ve çevreye maddi, manevi zarar verebilecek bir olayın meydana gelmemesi veya olay meydana gelse bile bu olayın sonuçlarının en aza indirgenmesi için aşağıdaki ilkelere göre davranır ve bu ilkelere uymayı taahhüt eder. 

 • Tüm paydaşlarımızın; öncelikle sağlıklı, güvenli ve çevreye saygılı bireyler olmasını bu politikaya uygun olarak sağlamak.
 • Kaynakların sağlanarak, uygun tertip ve düzen içerisinde, tüm iş sağlığı ve güvenliği ekipmanlarının eksiksiz temin edildiği, sürekli iyileştirilen ve geliştirilen sistematik ve proaktif çalışma ortam koşullarını oluşturmak.
 • Çalışmalarımızı ulusal ve uluslararası mevzuatlara tam bir uyum sağlayarak geliştirmeyi, iyileştirmeyi hedefleyerek, sürekli hale getirmek.
 • Düzenli olarak denetleme ve değerlendirme programlarını başlatmak, yürütmek, kontrol önlemlerini alarak iyileştirmeyi sağlamak, değerlendirmek, geliştirmek.
 • İş sağlığı ve güvenliği politika, amaç ve hedeflerine uygunluğun ve bu uygunluğun sürekli gözden geçirilmesini sağlayacak her türlü faaliyeti gerçekleştirerek sürdürülebilir bir yapıyı oluşturmak.

OWLAQ Eğitim Danışmanlık A.Ş., bu sağlık ve güvenlik politikasının taahhütlerini karşılamak ve sürdürülebilir olmak adına, tüm çalışanların katılımıyla uygulamayı beyan eder.

C. Kalite Politikamız

OWLAQ Eğitim Danışmanlık A.Ş. ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi gerekliliklerini sağlayarak, uluslararası geçerlilikte GWO, SPRAT, IRATA gibi kuruluşların standartlarına uygun;

 • Müşteri Memnuniyeti

OWLAQ, iç ve dış müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerini karşılamayı ve sürekli müşteri memnuniyeti sağlamayı amaçlamaktadır.

 • Teknoloji ve Kalitede Liderlik

OWLAQ, yeni üretim ve hizmet yöntemlerinin uygulanması ve sürekli iyileştirme yoluyla edinilen teknolojik liderliğini ve ürünlerinin üstün kalitesini sunmayı hedeflemektedir.

 • Çalışanların Katılımı

Tüm OWLAQ çalışanları, kurumsal sistemdeki rollerinden sorumlu olup, başarı ve ilerleme için daha etkin bir şekilde katılmaktadır. Toplam kalite anlayışına göre çalışanlar, kalitenin sürekli iyileştirilmesi için de nihai sorumluluğa sahiptir.

 • Çevresel Koruma

OWLAQ, çevrenin tehlikeli koşullardan korunmak zorunda olduğunun farkındadır. Bu nedenle, OWLAQ'in temel ilkelerinden biridir, bu nedenle çevreyi korumak amacıyla uygun malzeme ve teknikleri seçer.

 • Süreçlerin Optimizasyonu

İlgili tüm bölümlerin katılımı ile süreçlerimiz sürekli olarak iyileştirilmekte ve değişen koşullara ve beklentilere adapte edilmektedir.

 • Ortaklar ile Entegrasyon

OWLAQ, tedarikçi ve bayi teşkilatı ile işbirliği yaparak yüksek kaliteli hizmet vermek ve müşteri memnuniyetini sağlamaya yönelik kararlar alır ve uygular.

D. Global Wind Organisation (GWO) Eğitim Politikamız

OWLAQ Eğitim Danışmanlık A.Ş. ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerinin gerekliliklerini sağlayarak, uluslararası geçerlilikte GWO standartlarına uygun olarak eğitim vererek müşterilerimize en iyi hizmeti vermek için aşağıdaki ilkelere göre davranır ve bu ilkelere uymayı taahhüt eder.

GWO Modülleri:

 1. BST/BSRT
 • Yüksekte Çalışma
 • Elle Taşıma
 • Yangın Bilinci
 • İlkyardım Eğitimleri
 1. BSRT/P
 • Yüksekte Çalışma
 • Elle Taşıma
 • Yangın Bilinci
 • İlkyardım Eğitimleri
 1. ART/ARRT
 • Hub, Çevirici ve Kanat İçi Kurtarma-(ART-H)
 • Nasel, Kule ve Türbin Taban Katı Kurtarma-(ART-N)
 • Tek Kurtarıcı; Hub, Çevirici ve Kanat İçi Kurtarma-(SART-H)
 • Tek Kurtarıcı; Nasel, Kule ve Türbin Taban Katı Kurtarma-(SART-N)

Mobil Eğitim Aracı

 • Eğitime katılan personel, eğitmen ve kursiyerlerin güvenliğini optimum düzeyde sağlamak ve müşterilerimizin güvenlik bilincini geliştirmek.
 • Güvenli eğitim ve çalışma ortamları tasarlamak ve sürekliliğini sağlamak.
 • Güncel teknolojileri ve standartları takip ederek; kendimizi ve tesis imkanlarımızı geliştirmeye gayret göstermek.
 • Müşterinin eğitimlerden beklentilerini anlayarak ve karşılayarak müşteri memnuniyetini sağlamak.
 • Rüzgâr Enerjisi Santrallerinde çalışan ve eğitim alan tüm müşterilerimize güncel yenilikleri sunmak, değişimleri ve revizyonlardan haberdar etmek.

OWLAQ EĞİTİM DANIŞMANLIK A.Ş., bu GWO eğitim politikasının taahhütlerini karşılamak ve sürdürülebilir olmak adına, tüm çalışanların katılımıyla uygulamayı beyan eder.

Ankara, 01.10.2021

Yönetim Kurulu Başkanı