İşe Alınacak Boş Pozisyonlar

İşe Alınacak Boş Pozisyonlar

İş başvurusu için bulunan boş pozisyonlar.

Açık Pozisyonlar

İşin Tanımı      

 • Eğitim, denetim, danışmanlık konularında sorumluluk almak,
 • Yönetim Kurulu’na gerekli raporlamaların yapılmasın sorumlu olmak,
 • Aylık faaliyet raporlarını analiz etmek ve değerlendirmek,
 • Gerekli insan gücü, malzeme ve bütçe ihtiyaçlarını tespit etmek,
 • Şirket faaliyetleri için etkili ve uygun organizasyonlar planlamak,
 • Çalıştığı şirketin ekonomik, mali, yasal, sosyal ve teknolojik koşullara uyumlu olmasını sağlamak adına çalışmalar yapmak,
 • Şirketin imajını, kimliğini ve kültürünü geliştirmek adına projeler, yeni fikirler tasarlamak,
 • Kısa ve orta vadeli planlama hedeflenen ciro ve karlılık oranları doğrultusunda tüm süreçleri yönetmek.

Genel Nitelikler          

 • Üniversitelerin mezun,
 • İletişim en üst seviyede kullanabilen,
 • Benzer pozisyonda en az 10 yıl tecrübesi olan,
 • Üst düzeyde liderlik, yönetim ve koordinasyon yeteneğine sahip,
 • Şirket içi pozisyonunun gerektirdiği tüm konularda bilgi seviyesi yüksek,
 • Öngörü ve çözümleme, planlama becerileri gelişmiş,
 • Yenilikçi, stratejik ve inovatif düşünebilen,
 • Dinamik ve dış görünümüne özen gösteren,
 • Yönetim Kurulu ile koordineli çalışabilen
 • Yönetim ve üst düzey yönetici olarak çalışabilecek

Eğitim Seviyesi            

 • Üniversite, Yüksek Lisans, Doktora

Yabancı Dil     

 • İleri seviyede İngilizce, tercihen diğer diller

Ülke / İli

 • Türkiye - Ankara
Detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz. info@owlaq.com Uygula

İşin Tanımı     

 • Günlük eğitim/saha operasyonlarının koordinesi, planlaması ve yürütülmesini sağlamak,
 • Tüm çalışmalarını kalite politikası, hedefleri ve ilgili prosedür/talimatlara uygun yapmak, eğitim/saha operasyonları ile ilgili yönetim sisteminin geliştirilip uygunsuzlukların en aza indirilmesi için yapılacak sistem iyileştirme çalışmalarına katılmak,
 • Eğitim/Operasyonda görevli çalışanların görevlerini, faaliyetlerini verimli yürütülmesini sağlayacak gerekli organizasyonu yapmak,
 • Eğitim kalitesinin yükseltilmesi, kursiyerlerin programda belirlenen amaca uygun şekilde eğitilmesi, yetiştirilmesi ve başarının artırılması yönünde gerekli önlemleri almak.
 • Var olan eğitim sisteminin geliştirilip uygunsuzlukların en aza indirilmesi için yapılacak sistem iyileştirme çalışmalarını birim yöneticisine sunup, onaylananların uygulanmasını yönetmek,
 • Eğitim çalışma takvimini hazırlamak, eğiticilerin bir plan dahilinde çalışmalarını sağlamak, dönem plânını, uygulama dersi varsa buna ilişkin plânlarını, haftalık ders dağıtım çizelgelerini hazırlamak, hazırlatmak ve uygulamasını yönetmek,
 • Eğitim ve saha operasyonları ile ilgili firmalara bilgilendirme ve iş birliği yapmak, talepleri değerlendirmek, gerekli çalışmaları yapmak, istenilen nitelikte ve sürede eğitim – hizmetin verilmesini sağlamak,
 • Verilen eğitimlerle ilgili gerekli değerlendirmenin yapılması ve katılımcı memnuniyetinin sağlanması için eğitim sonu değerlendirme ve raporlama faaliyetlerinin yapılmasını sağlamak,
 • Eğitimlerin mevcut eğitim mevzuatı, iş sağlığı ve güvenliği ile belirlenen prosedürlere uygun olarak yürütülmesini sağlamak,
 • Eğitim biriminde görevli çalışanların performansını belirlenen kriterlere uygun olarak değerlendirerek, belirlenen periyotlarda eğitim koordinatörüne bildirmek,
 • Eğitim için gerekli dokümantasyon hazırlığını ve eğitim sonucunda verilecek belgelendirme faaliyetini kontrol ve takibini sağlamak,
 • Eğitim programlarının geliştirilmesi kapsamında eğitmenlerden gelen görüşlere göre geliştirilmesine katkıda bulunmak, soru bankası ve sunumlarda güncelleştirilecek konular varsa onların yapılmasını sağlatmak,
 • Her türlü evrak, sınav belgesi ve sertifika kayıtlarını arşiv prosedürüne göre muhafaza edilmesini sağlatmak,
 • Günlük ve aylık raporları hazırlamak, birim yönetimine sunmak,

Genel Nitelikler         

 • Tercihen üniversitelerin İnşaat ve Makine Mühendislik veya diğer mühendislik bölümlerinden mezun,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği sektöründe en az 4 yıl tecrübeli,
 • MS Office Sipariş Yönetimi programlarını etkin olarak kullanabilen,
 • Yazılı ve sözlü iletişim kanallarını etkin bir şekilde kullanabilen,
 • Planlama, analitik düşünme ve raporlama yeteneği gelişmiş,
 • Kişisel motivasyonu yüksek, proaktif ve enerjik çalışma becerisine sahip olan,
 • Hizmet verdiği kurumun iç işleyişine, kurumsal değerlerine, proje detaylarına hâkim ve aidiyet duygusu taşıyan
 • B sınıfı ehliyete sahip, aktif olarak araç kullanabilen
 • Seyahat engeli olmayan bay bayan takım arkadaşları aramaktayız.

Eğitim Seviyesi           

 • Lisans (tercihen İnşaat Mühendisi, diğer mühendislikler)

Yabancı Dil    

 • Yazma, konuşma iyi derece, tercihen İngilizce bilen

Ülke / İli

Türkiye - Yurtdışı (Merkez ofis, proje bazlı çalışmalarda yurtdışı)

Detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz. info@owlaq.com

Uygula

İşin Tanımı      

 • Mevcut müşteri portföyü ile devamlı iletişim halinde olunması,
 • Teklifler sonrasında bilgi akışını sağlayarak eksiksiz olarak takibinin yapılması,
 • İş sağlığı ve güvenliği alanı ile ilişkili alanlarda çalışma yapabilmesi,
 • Satış öncesi, satış ve satış sonrası yönetiminde aktif rol oynanması, üst yönetime düzenli olarak raporlama yapılması,
 • Satış hedeflerinin gerçekleştirilmesi ve kendi bölgesindeki satış hedeflerine ulaşmak için stratejiler belirlenmesi, gerekli aksiyon ve önlemlerin alınması,
 • Etkin teklif takibi yapılması,
 • Tahsilatların doğru zamanda yapılması ve yapılamayan tahsilatlar için yöneticinin bilgilendirilmesi,
 • Şirket satış politikası ve stratejileri doğrultusunda mevcut müşteri portföyünü koruyarak ve yeni müşteriler bulma konusunda pazar araştırması ve analiz yapılması,

Genel Nitelikler          

 • Tercihen üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun,
 • Tercihen İş Sağlığı ve Güvenliği sektöründe tecrübeli,
 • MS Office Sipariş Yönetimi programlarını etkin olarak kullanabilen,
 • Yazılı ve sözlü iletişim kanallarını etkin bir şekilde kullanabilen,
 • Planlama, analitik düşünme ve raporlama yeteneği gelişmiş,
 • Dijital pazarlama konularına hâkim,
 • Kişisel motivasyonu yüksek, proaktif ve enerjik çalışma becerisine sahip olan,
 • Hizmet verdiği kurumun iç işleyişine, kurumsal değerlerine, proje detaylarına hâkim ve aidiyet duygusu taşıyan
 • B sınıfı ehliyete sahip, aktif olarak araç kullanabilen
 • Seyahat engeli olmayan bay bayan takım arkadaşları aramaktayız.

Eğitim Seviyesi            

 • Ön lisans, Lisans

Yabancı Dil     

 • Yazma, konuşma iyi derece, tercihen diğer diller

Ülke / İli

 • Türkiye - Ankara
Detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz. info@owlaq.com Uygula

İşin Tanımı     

 • IRATA Seviye 3 olarak eğitim organizasyon yönetimi,
 • IRATA ve diğer akreditasyon süreçlerinde bağlı bulunduğu yöneticisine destek verilmesi,
 • Eğitim tesisindeki risk değerlendirmelerinin dinamik olmasına katkı sağlanması,
 • Eğitim dışındaki çalışmalarda güvenli yapım yöntemlerinin oluşturulmasına destek verilmesi,
 • Eğitimlere özel kurtarma planı hazırlanması ve güncel tutulması,
 • Eğitimde kullanılan KKD ve teknik ekipmanlarının düzenli kontrollerinin yapılması,
 • Eğitimlerde koordinasyonunun sağlanması,
 • İş sağlığı ve güvenliği kurallarının eğitimde uygulanmasının sağlanması,
 • Yapılacak çalışmalarda belirli periyotlarda raporlama yapılması,
 • Eğitim çalışmalarında kursiyer memnuniyetinin en üst seviyelere ulaştırmak için stratejiler belirlenmesi, gerekli aksiyon ve önlemlerin alınması,
 • Eğitim çalışmalarının iyileştirilmesi açısından geri bildirimlerin yapılması,
 • Düzenli iş başı konuşmalarının yapılması,

Genel Nitelikler        

 • Tercihen üniversitelerin mühendislik bölümlerinden mezun,
 • Tercihen İş Sağlığı ve Güvenliği sektöründe en az 2 yıl tecrübeli,
 • MS Office Sipariş Yönetimi programlarını etkin olarak kullanabilen,
 • Yazılı ve sözlü iletişim kanallarını etkin bir şekilde kullanabilen,
 • Planlama, analitik düşünme ve raporlama yeteneği gelişmiş,
 • Kişisel motivasyonu yüksek, proaktif ve enerjik çalışma becerisine sahip olan,
 • Hizmet verdiği kurumun iç işleyişine, kurumsal değerlerine, proje detaylarına hâkim ve aidiyet duygusu taşıyan
 • B sınıfı ehliyete sahip, aktif olarak araç kullanabilen
 • Seyahat engeli olmayan bay bayan takım arkadaşları aramaktayız.

Eğitim Seviyesi           

 • Ön lisans, Lisans

Yabancı Dil    

 • Yazma, konuşma iyi derece, tercihen İngilizce bilen

Ülke / İli

 • Türkiye - Yurtdışı (Proje bazlı çalışmalar)

Detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz. info@owlaq.com

Uygula

İşin Tanımı      

 • IRATA Seviye 3 olarak saha operasyonlarının yönetimi,
 • Saha çalışmalarında risk değerlendirmelerinin dinamik olmasına katkı sağlanması,
 • Sahalarda yapılacak çalışmalara göre iş tehlike analizi hazırlanması,
 • Yapılacak işe göre güvenli yapım yöntemlerinin oluşturulmasına destek verilmesi,
 • İşe özel kurtarma planı hazırlanması ve güncel tutulması,
 • Sahada kullanılan KKD ve teknik ekipmanlarının düzenli kontrollerinin yapılması,
 • Saha ve ofis koordinasyonunun sağlanması,
 • İş sağlığı ve güvenliği kurallarının sahada uygulanmasının sağlanması,
 • Yapılacak çalışmalarda belirli periyotlarda raporlama yapılması,
 • Saha çalışmalarında çalışan ve işveren memnuniyetinin en üst seviyelere ulaştırmak için stratejiler belirlenmesi, gerekli aksiyon ve önlemlerin alınması,
 • Saha çalışmalarının iyileştirilmesi açısından geri bildirimlerin yapılması,
 • Düzenli iş başı konuşmalarının yapılması,

Genel Nitelikler          

 • Tercihen üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun,
 • Tercihen İş Sağlığı ve Güvenliği sektöründe en az 2 yıl tecrübeli,
 • MS Office Sipariş Yönetimi programlarını etkin olarak kullanabilen,
 • Yazılı ve sözlü iletişim kanallarını etkin bir şekilde kullanabilen,
 • Planlama, analitik düşünme ve raporlama yeteneği gelişmiş,
 • Kişisel motivasyonu yüksek, proaktif ve enerjik çalışma becerisine sahip olan,
 • Hizmet verdiği kurumun iç işleyişine, kurumsal değerlerine, proje detaylarına hâkim ve aidiyet duygusu taşıyan
 • B sınıfı ehliyete sahip, aktif olarak araç kullanabilen
 • Seyahat engeli olmayan bay bayan takım arkadaşları aramaktayız.

Eğitim Seviyesi            

 • Ön lisans, Lisans

Yabancı Dil     

 • Yazma, konuşma iyi derece, tercihen İngilizce bilen

Ülke / İli

 • Türkiye - Yurtdışı (Proje bazlı çalışmalar)
Detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz. info@owlaq.com Uygula