İskele süpervizörü, inşaat işleri sırasında güvenli bir çalışma ortamının sağlanması için oldukça önemlidir. İskele süpervizörü, işçilerin iskelelerde güvenli bir şekilde çalışabilmesi için gerekli önlemlerin alınmasını ve işçilerin güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamakla sorumludur.
İskele süpervizörleri, işçilerin iskeleleri doğru şekilde kurduğundan, düzenli olarak muayene ettiğinden ve bakımını yaptığından emin olmakla yükümlüdür. Ayrıca, iskelelerde çalışan işçilerin doğru şekilde eğitildiğinden ve güvenlik kurallarına uyduklarından da emin olmalıdır.
İskele süpervizörü, işçilerin düşme, yaralanma veya ölüm riski ile karşı karşıya kalabileceği durumları önlemek için gerekli güvenlik ekipmanlarını sağlamalı ve işçilerin bu ekipmanları doğru şekilde kullanmalarını sağlamalıdır. Ayrıca, işçilerin çalışma saatlerini ve çalışma koşullarını takip etmeli ve işçilerin yorgun veya dikkatsiz oldukları durumlarda işlerine ara vermelerini sağlamalıdır.
Tüm bu görevlerin yanı sıra, iskele süpervizörü, inşaat alanındaki tüm işçilerin güvenliğini sağlamak için iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliklerine uygun olarak hareket etmekle sorumludur. İskele süpervizörü olmadan, işçilerin güvenli bir şekilde çalışması mümkün değildir, bu nedenle iskele süpervizörü işçilerin sağlığı ve güvenliği için hayati önem taşır.

Ayrıca, iskele süpervizörü işçilerin yanı sıra çevredeki insanların da güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. İnşaat alanının yakınında yaşayan insanlar, çalışmalar sırasında oluşabilecek gürültü, toz, titreşim ve diğer etkilerden etkilenebilirler. İskele süpervizörü, bu etkileri mümkün olan en aza indirmek için gerekli önlemleri almalıdır.

İskele süpervizörü ayrıca, işçilerin çalışma ortamında herhangi bir acil durumda nasıl hareket etmeleri gerektiğini ve acil durum ekipmanlarının nasıl kullanılacağını bilmesini sağlamakla da yükümlüdür. Yangın, doğal afetler, kazalar veya diğer acil durumlar gibi beklenmedik olaylarla karşılaşılabilir ve iskele süpervizörü işçilerin ve diğer insanların güvenliğini sağlamak için hızlı ve etkili bir şekilde hareket etmelidir.

Sonuç olarak, iskele süpervizörü, inşaat alanında güvenli bir çalışma ortamı sağlamak için hayati bir rol oynamaktadır. İşçilerin güvenliğinin yanı sıra çevredeki insanların da güvenliğini sağlamak, acil durumlara hazırlıklı olmak ve iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliklerine uygun hareket etmek iskele süpervizörünün sorumlulukları arasındadır.

Uluslararası ve ulusal iskele standartları, işçilerin güvenli bir şekilde çalışabilmesi için belirli güvenlik önlemlerini ve standartları tanımlar. Bu standartlar, iskelelerin tasarımı, kurulumu, kullanımı ve bakımı için gereken minimum gereksinimleri belirler.

Uluslararası İşçi Örgütü (ILO) tarafından belirlenen ve birçok ülkede uygulanan "İş Güvenliği ve Sağlığı Yönetimi Sistemleri" standardı (ILO-OSH 2001), işçilerin sağlığı ve güvenliği için gerekli olan temel ilkeleri ve uygulama yöntemlerini içerir.

Ayrıca, Avrupa Birliği ülkeleri arasında iskele güvenliği standartları için bir uyum mekanizması olan "Avrupa İskele Güvenliği Standartları" (EN) de mevcuttur. Bu standartlar, iskelelerin tasarımı, kurulumu, kullanımı ve bakımı için belirli gereksinimleri ve test yöntemlerini tanımlar.

Ulusal olarak da, pek çok ülke iskele güvenliği standartlarını belirlemiştir. Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri'nde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği İdaresi (OSHA), iskelelerin kurulumu ve kullanımı için belirli güvenlik gereksinimlerini belirler. Kanada'da, Canadian Standards Association (CSA), iskelelerin tasarımı, kurulumu, kullanımı ve bakımı için ulusal standartları belirler.

Türkiye'de de, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu (6331) ve ilgili yönetmelikleri, iskelelerin güvenli bir şekilde kullanımı için gereken standartları belirler. Bunlar arasında, iskelelerin tasarımı, kurulumu, kullanımı ve bakımı için belirli gereksinimler, eğitim ve çalışanların güvenliği ile ilgili diğer konular bulunur.

Genel olarak, uluslararası ve ulusal iskele standartları, işçilerin güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak için belirli gereksinimler ve standartlar belirler. Bu standartlara uygun olarak hareket eden işverenler, işçilerin güvenliği ve sağlığına öncelik verir ve iş kazalarının önlenmesine yardımcı olurlar.

İskele standartları, işçilerin güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak için belirli gereksinimleri ve standartları tanımlar. Bu standartlar, iskelelerin tasarımı, kurulumu, kullanımı ve bakımı için gereken minimum gereksinimleri belirler.

İskeleler, inşaat ve diğer endüstrilerde birçok farklı amaç için kullanılır. İskele standartları, genel olarak, iskelelerin tüm işlevlerinde güvenliği sağlamak için tasarım, kurulum, kullanım ve bakım gereklilikleri konusunda yönergeler ve öneriler içerir. Bazı standartlar şunları içerebilir:

 1. Tasarım: İskelelerin tasarımı, belirli ağırlık ve yük kapasitelerini karşılamak için yapılmış olmalıdır. Ayrıca, iskelelerin kurulumu, kullanımı ve bakımı için tasarım özellikleri de belirtilmelidir.

 2. Kurulum: İskelelerin kurulumu, belirli yönergeleri takip etmeyi gerektirir. Kurulum sırasında, iskelelerin güvenliği için uygun tutturucular, ankrajlar ve diğer önlemler kullanılmalıdır.

 3. Kullanım: İskelelerin kullanımı, belirli kurallara uymayı gerektirir. İşçilerin emniyet kemerleri gibi kişisel koruyucu ekipmanlar kullanması gerekebilir. Ayrıca, iskelelerin kullanımı sırasında güvenli çalışma koşullarını sağlamak için belirli önlemler alınmalıdır.

 4. Bakım: İskelelerin düzenli bakımı, güvenli ve etkin kullanım için önemlidir. Bakım, iskelelerin parçalarının düzenli olarak kontrol edilmesini ve değiştirilmesini içerebilir.

İskele standartları, işçilerin güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak için önemli bir araçtır. Bu standartlara uymak, işçilerin sağlığını ve güvenliğini korumak ve iş kazalarının önlenmesine yardımcı olmak için hayati öneme sahiptir.

EN, Avrupa Birliği'nde iskelelerin tasarımı, kurulumu, kullanımı ve bakımı için standartları belirleyen bir dizi Avrupa standartlarıdır. Bu standartlar, iskelelerin güvenliği için gereken minimum gereksinimleri ve yönergeleri tanımlar.

EN 12810-1:2003 standardı, iskele elemanları ve bağlantıları için tasarım gereksinimlerini ve test yöntemlerini belirler.

EN 12810-2:2003 standardı, iskelelerin montajı ve sökülmesi için gereksinimleri belirler.

EN 12811-1:2003 standardı, yapı iskeleleri için tasarım, performans ve genel gereksinimleri belirler.

EN 12811-2:2004 standardı, geçici yapı iskeleleri için gereksinimleri belirler.

EN 12811-3:2002 standardı, yapı iskeleleri için ürün özelliklerini belirler.

EN 12813:2003 standardı, asma iskeleler için gereksinimleri belirler.

EN 12951:2006 standardı, asansörlü iskeleler için gereksinimleri belirler.

EN 1004:2004 standardı, mobil iskeleler için tasarım ve güvenlik gereksinimlerini belirler.

EN 74-1:2005+A1:2008 standardı, iskele bağlantı elemanları için gereksinimleri belirler.

EN 39:2001 standardı, boru iskele elemanları için gereksinimleri belirler.

EN 131:2018 standardı, tek ve çift taraflı portatif basamaklar ve merdivenler için gereksinimleri belirler.

Bu EN standartları, iskelelerin tasarımı, kurulumu, kullanımı ve bakımı için gereken minimum gereksinimleri belirleyerek, işçilerin güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak için önemlidir.

OSHA, Amerika Birleşik Devletleri'nde iskelelerin tasarımı, kurulumu, kullanımı ve bakımı için standartları belirleyen bir dizi federal düzenleyici kurum tarafından belirlenmiş iş sağlığı ve güvenliği standartlarıdır. OSHA'nın iskele standartları, çalışanların güvenliğini korumak, işyerindeki riskleri azaltmak ve iş kazalarını önlemek için tasarlanmıştır. OSHA'nın iskele standartları aşağıdaki gibidir:

 1. OSHA 1910.27 - İskeleler (Sabit İskeleler) Bu standard, sabit iskelelerin tasarım, kurulum, kullanım ve bakımı için gereksinimleri belirler.

 2. OSHA 1910.28 - İskeleler (Mobil İskeleler) Bu standard, mobil iskelelerin tasarım, kurulum, kullanım ve bakımı için gereksinimleri belirler.

 3. OSHA 1926.450 - Genel İskele Gereksinimleri Bu standard, genel iskele gereksinimlerini belirler ve iskelelerin tasarım, kurulum, kullanım ve bakımı ile ilgili kurallar içerir.

 4. OSHA 1926.451 - İskele Kurulumu Bu standard, iskele kurulumu ile ilgili gereksinimleri belirler ve iskelelerin doğru şekilde kurulması için gerekli adımları açıklar.

 5. OSHA 1926.452 - İskele Kullanımı Bu standard, iskele kullanımı ile ilgili gereksinimleri belirler ve iskelelerin güvenli kullanımı için gerekli önlemleri açıklar.

 6. OSHA 1926.453 - İskele Sökümü Bu standard, iskelelerin sökümü ile ilgili gereksinimleri belirler ve iskelelerin doğru şekilde sökülmesi için gerekli adımları açıklar.

  OSHA iskele standartları, iskelelerin tasarımı, kurulumu, kullanımı ve bakımı ile ilgili gereksinimleri belirleyerek işçilerin güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak için önemlidir. İşverenlerin, OSHA iskele standartlarına uygun bir şekilde iskeleleri tasarlaması, kurması, kullanması ve bakımını yapması gerekmektedir.

  Projelerinizde, çalışma sahalarınızda; alanında tecrübeli ve uluslararası sertifikalara sahip iskele süpervizörü desteği sağlıyoruz. 

Hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. info@owlaq.com, +903125032093

Paylaş