Öngörü

Güvenlik kültürünü benimsemiş, milli değerlere sahip, insana ve çevreye duyarlı, Dünya standartlarında kendini sürekli yenileyen, İş Sağlığı ve Güvenliği alanında Eğitim, Danışmanlık hizmetleri ile Ülkemizde ve dünyada bilinen bir “Eğitim ve Danışmanlık” kurumu olmak.

Özgörev

Ülkemizdeki güvenlik kültürünün gelişmesine katkı sağlamak, İş Sağlığı ve Güvenliği alanında Ülkemiz standartlarını gelişmiş ülkeler seviyesine taşımak. İş Sağlığı ve Güvenliği alanında Dünyada kabul görmüş Uluslararası geçerliliğe sahip eğitimler vererek Ülkemizde yaşanan iş kazalarının olmaması için davranışsal ve uygulamaya yönelik adımlar atmak. Ülkemiz için çağdaş, kendine güvenen, zor koşullar altında etkin kararlar verebilen, ekip ruhu taşıyan, milli değerlere sahip, ülkemizi ulusal ve uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği alanında temsil ederek, Ülkemizin uluslararası alandaki tanıtımını, görüntüsünü ve saygınlığını artırmaya katkı sağlamaktır.