İple erişimde danışmanlık hizmeti, işyerlerinin güvenli ve sağlıklı bir şekilde ip erişimi faaliyetlerini gerçekleştirmelerine yardımcı olur. İple erişim danışmanlık hizmeti verenlerin dikkat etmeleri gereken bazı konular vardır:
  1. Uzmanlık: İple erişim danışmanlık hizmeti veren kişilerin konuya ilişkin yeterli bilgi ve deneyime sahip olmaları gerekir. İple erişimi konusunda ilgili yasal düzenlemelere hâkim olunmalı ve işyerlerinin ip erişimi faaliyetlerinin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi konusunda uzmanlık sağlanmalıdır.
  2. Risk Analizi: İple erişim danışmanı, işyerinde yapılacak ip erişimi faaliyetleriyle ilgili riskleri belirlemeli ve işyerlerinin ip erişimi faaliyetlerindeki olası tehlikeleri önceden tahmin edebilmelidir.
  3. Eğitim: İple erişim danışmanı, işyerindeki çalışanların ip erişimi faaliyetlerindeki riskleri tanıması ve güvenlik önlemlerini alabilmesi için eğitimler düzenlemelidir.
  4. Ekipman Seçimi: İple erişim danışmanı, işyerlerinde kullanılacak ip erişimi ekipmanlarının seçiminde doğru ekipmanların seçilmesi ve doğru bir şekilde kullanılması konusunda yardımcı olmalıdır.
  5. İş Planlaması: İple erişim danışmanı, işyerinde yapılacak ip erişimi faaliyetlerinin planlanması konusunda yardımcı olmalıdır. İple erişimi yapılacak alanların ve işin nasıl gerçekleştirileceğinin planlanması, ip erişimi faaliyetlerinin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlar.
  6. Yasa ve Standartlara Uygunluk: İple erişim danışmanı, işyerindeki ip erişimi faaliyetlerinin yasa ve standartlara uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlamalıdır.
  7. İş Sağlığı ve Güvenliği Politikaları: İple erişim danışmanı, işyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği politikalarına uygun olarak hareket etmesine yardımcı olmalıdır. Bu politikalar, işyerlerinin çalışanlarının sağlığı ve güvenliği için belirlenmiş olan kuralları içermektedir.
  8. İşyeri İncelemesi: İple erişim danışmanı, işyerindeki ip erişimi faaliyetlerini gerçekleştirecek çalışma alanlarının, donanımlarının ve personelin uygunluğunu incelemelidir. Bu inceleme sonucunda, işyerinde yapılacak ip erişimi faaliyetleri için gerekli olan donanım, ekipman ve personel belirlenmelidir.
  9. Risklerin Azaltılması: İple erişim danışmanı, işyerindeki ip erişimi faaliyetlerinde ortaya çıkabilecek riskleri en aza indirecek önlemlerin alınması konusunda yardımcı olmalıdır. Bu önlemler, çalışanların güvenliği için alınan koruyucu önlemleri, güvenlik ekipmanlarının doğru kullanımını, ip erişimi faaliyetlerindeki risklerin azaltılmasını içermektedir.
  1. İletişim: İple erişim danışmanı, işyerindeki tüm çalışanlar ve ekipman sağlayıcıları ile iletişim halinde olmalıdır. Bu, işyerindeki ip erişimi faaliyetlerinin sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlar ve çalışanların güvenliği için önemlidir.
Tüm bu konulara dikkat eden bir İple erişim danışmanlığı hizmeti, işyerlerinin ip erişimi faaliyetlerini güvenli bir şekilde gerçekleştirmelerine yardımcı olur ve çalışanların güvenliği için gerekli olan önlemleri alarak riskleri minimize eder.

Sonuç olarak, işyerlerinin ip erişimi faaliyetlerinin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi için İple erişim danışmanlığı önemli bir hizmettir ve yukarıda bahsedilen konulara dikkat edilmesi gerekmektedir.

Çalışma alanlarında erişimin güç olduğu ve toplu koruma sistemlerinin kullanılmadığı işlerde, yüksekte çalışmanın içerisinde yer alan özel bir çalışma, erişim tekniğidir.

IRATA/SPRAT seviye 1-2-3 iple erişim sertifikalarına sahip teknisyenler, süpervizörler ve eğitmenlerimiz ile, erişimi olmayan çalışma alanlarında keşif, risk analizleri, kurtarma planları, bağlantı noktalarının oluşturulması, süpervizörlük, teknisyen istihdamı hizmetleri sunmaktayız.

Hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. info@owlaq.com, +903125032093
 

Paylaş