Kişisel Koruyucu Donanımlar (KKD), çalışanların maruz kaldıkları tehlikelerden korunmalarına yardımcı olan önemli güvenlik araçlarıdır. KKD'nin doğru kullanımı, çalışanların sağlığı ve güvenliği için hayati öneme sahiptir. Bu nedenle, KKD'lerin kontrolü, iş yerindeki güvenlik önlemlerinin etkinliğini artırmak için çok önemlidir.
KKD'lerin kontrolü, işverenin sorumluluğu altındadır. İşverenler, KKD'leri sağlamak, eğitim vermek, bakımını yapmak ve kullanımını denetlemekle yükümlüdürler. İşverenler, KKD'lerin doğru kullanımını ve çalışanların KKD'lerini kullanmasını sağlamak için sürekli olarak denetim yapmalıdırlar.
Ayrıca, işçilerin de KKD'lerin doğru kullanımı konusunda eğitim alması ve KKD'lerini düzenli olarak kontrol etmesi gerekmektedir. İşçiler, KKD'lerinin düzgün çalışıp çalışmadığını, hasarlı olup olmadığını, kaybolup kaybolmadığını vb. kontrol etmeli ve herhangi bir sorun tespit ettiklerinde bunu işverene bildirmelidirler.
Sonuç olarak, KKD'lerin kontrolü işveren ve çalışanlar tarafından ortaklaşa yapılmalıdır. Bu, çalışanların sağlığı ve güvenliği için gerekli olan güvenlik önlemlerinin etkin bir şekilde uygulanmasını sağlayacaktır.
Kişisel Koruyucu Donanımların (KKD) kontrolü işverenin sorumluluğu altındadır, ancak bu sorumluluk bazen güvenlik yöneticileri veya işyeri sağlık ve güvenlik temsilcileri gibi belirli kişilere atanabilir.
İşveren, KKD'leri sağlamak, uygun bir şekilde eğitmek, düzenli olarak bakımını yapmak ve kullanımını denetlemekle yükümlüdür. İşveren, KKD'lerin doğru kullanımını ve çalışanların KKD'lerini kullanmasını sağlamak için sürekli olarak denetim yapmalıdır. İşveren aynı zamanda, KKD'lerin uygun şekilde depolanmasını ve herhangi bir hasarlı donanımın hızlıca değiştirilmesini sağlamalıdır.
Ayrıca, iş yerinde sağlık ve güvenlik konularıyla ilgili sorumluluklar taşıyan kişiler, KKD'lerin kullanımı ve kontrolü ile de ilgilenebilirler. Güvenlik yöneticileri, işyeri sağlık ve güvenlik temsilcileri, risk değerlendirmesi yapan kişiler ve işyerindeki diğer yetkililer, KKD'lerin doğru kullanımı ve bakımı konusunda işverene yardımcı olabilirler.
Sonuç olarak, KKD'lerin kontrolü işveren tarafından yürütülür, ancak diğer sağlık ve güvenlik uzmanları da bu süreçte yardımcı olabilirler. KKD'lerin doğru kullanımı ve bakımı, işçilerin sağlığı ve güvenliği için hayati öneme sahiptir ve işverenlerin bu konuda ciddi olmaları ve düzenli kontroller yapmaları önemlidir.
Kişisel Koruyucu Donanımlar (KKD) ile ilgili ulusal ve uluslararası standartlar şunlardır:
  1. EN (Avrupa Standardı): EN 149, EN 166, EN 352, EN 361, EN 374, EN 381, EN 397, EN 407, EN 420, EN 455, EN 511, EN 60903, EN 60974 ve EN 61482 gibi birçok farklı standart bulunmaktadır.

  2. ANSI (Amerikan Ulusal Standartları Enstitüsü): ANSI/ISEA Z87.1, ANSI Z89.1, ANSI/ISEA Z358.1, ANSI/ISEA 107 ve ANSI/ISEA 121 gibi standartlar KKD'ler için belirlenmiştir.

  3. ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü): ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 14644, ISO 16000 ve ISO 50001 gibi birçok farklı standart bulunmaktadır.

  4. OSHA (Amerika Birleşik Devletleri İş Güvenliği ve Sağlığı İdaresi): OSHA, KKD'lerin kullanımı ile ilgili yönergeler ve standartlar sağlamaktadır.

  5. CSA (Kanada Standartları Derneği): CSA Z94.1, CSA Z94.2, CSA Z94.3, CSA Z94.4 ve CSA Z259 gibi standartlar KKD'ler için belirlenmiştir.

Bu standartlar, KKD'lerin tasarımı, performansı, test edilmesi, etiketlenmesi ve kullanımı hakkında gereksinimleri belirler. KKD'lerin uygun bir şekilde seçilmesi, kullanılması ve bakımı, işyeri sağlığı ve güvenliği için önemlidir ve bu standartlar, bu amaçla tasarlanmıştır.
EN 365, "Kişisel koruyucu donanımlar - Kullanıcıların sistemlerin kombine kullanımı için gereksinimleri ve testleri" başlıklı bir Avrupa standardıdır. Bu standart, birden fazla kişisel koruyucu donanımın (KKD) bir arada kullanımı ile ilgili gereksinimleri ve testleri belirler.
EN 365, KKD'lerin güvenli bir şekilde bir arada kullanıldığından emin olmak için, bu donanımların birbirleriyle uyumlu olduğundan ve uygun bir şekilde entegre edildiğinden emin olunması gerektiğini vurgular. Bu standart, sistemlerin tasarımı, test edilmesi ve etiketlenmesi ile ilgili gereksinimleri belirler ve bu sistemlerin uygun bir şekilde kullanılmalarını sağlamak için kullanıcılar için talimatlar içerir.
EN 365, örneğin halat sistemlerinin, kurtarma sistemlerinin veya tırmanma sistemlerinin bir arada kullanımı gibi farklı KKD'lerin kombinasyonu ile ilgili kullanım senaryoları için gereksinimleri belirler. Bu standart, birleşik bir sistem olarak KKD'lerin kullanımıyla ilgili risklerin azaltılmasına yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Projelerinizde, çalışma sahalarınızda; alanında tecrübeli ve uluslararası sertifikalara sahip kişisel koruyucu donanımların  kontrolünü sağlayabilecek, kontrolör desteği sağlıyoruz.
 
Hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. info@owlaq.com, +903125032093

Paylaş