Afet Farkındalığı ve Arama Kurtarma


Afet Farkındalığı ve Arama Kurtarma

Afet Farkındalığı

Türkiye, coğrafi konumu sebebiyle depremler, sel ve yangın gibi meteorolojik afetlere sıkça maruz kalan bir ülkedir. Son zamanlarda yaşanan Kahramanmaraş depremleri ve ülkenin dört bir yanında meydana gelen yıkıcı depremler, Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu göstermektedir. Aynı şekilde, her yıl belirli mevsimlerde düzenli olarak gerçekleşen yangınlar ve seller de Türkiye'nin bir gerçeği olarak karşımızda durmaktadır. Bu gerçekler göz önüne alındığında, bireysel ve kurumsal düzeyde afet farkındalığı oluşturmak, yaşadığımız bölgelerde olası afetlere hazırlıklı olmanın temel adımıdır.

Afet farkındalığı, bireylerin afet kaynaklı riskleri anlamalarını ve afetlerin yaşamın bir gerçeği olduğu bilincini kazanmalarını içerir. Aynı zamanda afet öncesi hazırlıklar, afet sırasında yapılması gerekenler ve doğru davranışlar hakkında geniş bir bilinç düzeyini ifade eder. Afet farkındalığı, hem bireysel hem de kurumsal düzeyde bir perspektif değişikliği gerektirir ve bu değişiklikle birlikte yaşam ve çalışma alanlarının afete dayanıklı hale getirilmesini kapsar. Bireylerin en fazla zaman harcadığı iş yerlerinde, personel ve yönetim afet farkındalığına sahip olmalı, afet öncesi önlemleri almalı ve afet sırasında ve sonrasında yapılacakları planlamalıdır.

Özellikle 6 Şubat Kahramanmaraş depremleri sonrasında afet farkındalığı ülke genelinde artmış ve AFAD koordinasyonunda afet farkındalığına yönelik çalışmalar yoğunlaşmıştır. OWLAQ olarak biz de afet yönetimi ve arama kurtarma alanında uzmanlaşmış personelimizle kurumsal seminerler ve eğitimler düzenleyerek bu alandaki farkındalığı artırmaya devam ediyoruz.

OWLAQ Afet Farkındalığı Eğitiminin Faydaları:

Risk Farkındalığı: Eğitim, katılımcılara çevresel tehlikeleri ve afet risklerini tanıma konusunda bilgi sağlar. Bireyler, olası afetlerin ne zaman ve nerede meydana gelebileceği hakkında daha bilinçli hale gelir.

Hazırlıklı Olma: Afet farkındalığı eğitimi, katılımcıları afet öncesi hazırlıklar konusunda bilinçlendirir. Acil durum planları oluşturmak, gıda ve su stoklamak gibi önlemler alarak hazırlıklı olma konusunda teşvik eder.

Doğru Davranışlar: Eğitim, afet sırasında ve sonrasında yapılması gereken doğru davranışları öğretir. Bu, hayat kurtarmak ve zararı en aza indirmek için kritik öneme sahiptir.

Toplumsal Dayanışma: Afet farkındalığı eğitimi, toplumun bir arada dayanışma içinde olmasını teşvik eder. İnsanlar, komşularına ve diğer toplum üyelerine yardım etme konusunda daha istekli olabilirler.

Afet Sonrası Uyum Yeteneği: Eğitim, afet sonrası travma ve stresle başa çıkma becerilerini geliştirebilir. Bu, insanların daha hızlı bir şekilde normal hayata dönmesine yardımcı olur.

Kurumsal ve İş Yeri Farkındalığı: İş yerlerinde afet farkındalığı, personelin güvende olmasını sağlar ve iş sürekliliği planlarına katkı sağlar. Kurumlar afetlere karşı daha hazırlıklı hale gelir.

OWLAQ Afet Farkındalığı Eğitiminden Sonra Kazanımlar:

 • Afet Risklerini Tanıma Yeteneği
 • Afet Öncesi Hazırlık Bilgisi ve Planlama Yeteneği
 • Afet Sırasında Güvenli Davranışlar
 • Acil Durum Planlarını Uygulama Yeteneği
 • Toplumsal Dayanışma ve Yardımlaşma İstenci
 • Afet Sonrası Uyum Yeteneği
 • İş Yeri ve Kurumsal Afet Farkındalığı
 • Afetlerle Başa Çıkma Becerileri

OWLAQ Afet Farkındalığı eğitim programının sağlayacağı bu kazanımlar, afetlerin etkilerini azaltmak ve insanların daha güvende olmasını sağlamak için önemlidir. Afet farkındalığı eğitimi, çalışanlarınızın afetlere karşı daha dirençli ve hazırlıklı olmasına katkıda bulunur.

Arama ve Kurtarma

Arama kurtarma, doğada, denizde, enkaz altında, madenlerde, sel sularında, dağlarda ve daha birçok alanda gerçekleşebilen geniş bir faaliyettir. Ancak Türkiye gibi bir afet bölgesi için en önemli alt alanlardan biri de depremde arama ve kurtarmadır. Ülkemizin %93'ü fay hatları üzerinde bulunduğundan, depremler rutin olarak her bölgede meydana gelir ve büyük afetlere karşı hazırlıklı olmamız gerekmektedir. Bu nedenle, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin ardından AFAD, 100.000 arama kurtarıcı hedefini belirlemiş ve bu alandaki akreditasyon çalışmalarına hızla başlamıştır.

Depremde arama ve kurtarma özellikle beton kırma veya makine kullanma işleminden daha fazla iç içe geçmiş bir konudur. Arama kurtarmayı, küçükten büyüğe tüm ekiplerin koordinasyon içinde çalıştığı bir sistem olarak düşünmek gerekir. Hem yönetim hem lojistik hem de arama ve kurtarma ekiplerinin işbirliği içinde çalıştığı ve bütüncül bir sistem oluşturmanın önemli olduğu bir alandır. Bu nedenle uluslararası standartları da göz önünde bulundurarak en uygun yapılanmayı oluşturmak, sistemin düzgün işlemesi için kritik bir faktördür.

Arama kurtarma personelinin gerekli makine ve ekipmanı doğru kullanabilmesi, arama kurtarma tekniklerini ve yöntemlerini doğru bir şekilde uygulayabilmesi ve ekip içinde etkili bir şekilde koordine olabilmesi için ciddi bir eğitim sürecinden geçmesi gerekmektedir. OWLAQ olarak, arama kurtarma ve afet yönetimi konusunda uzmanlaşmış personelimizle arama kurtarma ekiplerini kurma veya mevcut ekipleri güçlendirme amacı güden firmalara ve sivil toplum kuruluşlarına eğitimler düzenliyor ve ülkemizin gelecekteki afetlere hazır olmasına katkı sağlıyoruz.

Eğer firmanız veya sivil toplum kuruluşunuzda afet bilinci artırma veya arama kurtarma eğitimleri almak isterseniz, bize info@owlaq.com adresi üzerinden ulaşarak daha fazla bilgi alabilirsiniz.

OWLAQ Arama Kurtarma Eğitiminin Faydaları:

Hızlı Müdahale Yeteneği: Arama kurtarma eğitimi, acil durumlar ve afetler karşısında hızlı ve etkili bir şekilde müdahale etme yeteneği geliştirir. Bu, insan hayatlarını kurtarmak ve mülkiyet kayıplarını azaltmak için kritiktir.

Takım Çalışması: Eğitim, katılımcılara takım çalışması ve iş birliği becerilerini geliştirme fırsatı sunar. Arama kurtarma operasyonları, ekip üyelerinin uyum içinde çalışmasını gerektirir.

Güven ve Dayanışma: Ekip üyeleri, eğitim süreci boyunca birbirlerine güven oluşturur ve dayanışma duygusu geliştirir. Bu, stresli durumlarda daha iyi bir iş birliği sağlar.

Kriz Yönetimi Yeteneği: Eğitim, kriz anlarında nasıl hareket edileceğini ve kararlar alınacağını öğretir. Bu, liderlik becerilerini geliştirir ve kaosu önler.

Ekip İş birliği: İş yerlerindeki ekipler, arama kurtarma eğitimi sayesinde daha iyi iş birliği yaparlar. Bu, günlük iş süreçlerine de yansır ve verimliliği artırır.

OWLAQ Arama Kurtarma Eğitiminden Sonra Kazanımlar:

 • Hızlı ve Etkili Acil Durum Müdahalesi Yeteneği
 • Takım Çalışması ve İş birliği Becerileri
 • Güven Oluşturma ve Dayanışma
 • Kriz Yönetimi ve Liderlik Becerileri
 • İş Yeri Ekip İş birliği ve Verimlilik
 • Acil Durum Planlarının Oluşturulması ve Uygulanması Yeteneği
 • Güvenlik ve İş Sağlığı Bilinci
 • İş Yerinde Sorumluluk ve İş birliği Artışı

Kurumsal Kazanımlar:

Takım İşbirliği Gelişir: Ekip üyeleri arasındaki güven ve işbirliği artar, bu da günlük iş süreçlerinde daha etkili bir işbirliği anlamına gelir.

Personelin Birbirine Güveni Artar: Ekip üyeleri, acil durumlar ve krizlerle başa çıkma konusunda birbirlerine güvenirler. Bu, iş yerinde daha sağlam bir temel oluşturur.

Aidiyet Duygusu Artar: Şirketin çalışanları, iş yerindeki güvenlik ve acil durum hazırlıkları konusunda daha fazla aidiyet duygusu geliştirirler. Bu, şirkete bağlılık artışına katkı sağlar.

Risk Azalır: İş yerindeki personel arama kurtarma eğitimi aldığında, acil durumlarla başa çıkma yetenekleri artar ve iş yerindeki riskler azalır. Bu, iş kayıplarını ve itibar kaybını en aza indirir.

OWLAQ Arama kurtarma eğitimi, sadece afetlere karşı değil, aynı zamanda iş yerindeki güvenlik ve dayanıklılık konularında da büyük bir öneme sahiptir. Kurumsal firmalar, bu eğitimi alarak hem personel güvenliğini artırabilir hem de iş sürekliliğini koruma konusunda daha hazır olabilirler.

Sena Gizem Demir
İş Geliştirme Uzmanı

 

Paylaş