İple Erişim Teknisyeni, İş Kayıt Defteri (Logbook) Nasıl Doldurulur?

İş kayıt defteri (logbook) birçok sistemde yaptığımız işlerin kayıt altına alınmasını sağlayan bir kayıt defteridir. Irata İple Erişim Teknisyenliği iş kayıt defteri sahibi olabilmek için öncelikle başlangıç eğitimi seviye 1 (level1) başarılı bir şekilde tamamlamak gerekmektedir. Eğitim aldığınız sistemlerde iş kayıt defterlerinin işleyişleri eğitimlerin niteliklerine göre değişkenlik gösterebilmektedir. Irata iş kayıt defteri nasıl doldurulur bu konunun üzerinde duruyor olacağız.

Irata (Industrial Rope Access Trade Association – Endüstriyel İple Erişim Ticaret Birliği) kurallarına göre 3 iş kayıt defteri yer almaktadır.
  1. Irata l1-l2-l3 teknisyenlerinin doldurduğu iş kayıt defteri, (logbook) (beyaz renk)
  2. Stajyer eğitmenlerin doldurduğu iş kayıt defteri, (logbook) (gri renk)
  3. Eğitmenlerin doldurduğu iş kayıt defteri, (logbook) (mavi renk)

1. Irata l1-l2-l3 teknisyenlerinin doldurduğu iş kayıt defteri, (logbook) (beyaz renk)

1.1. Öncelik ile iş kayıt defterine sahip olabilmek için seviye 1 (level1) eğitimini en az 4 gün alıp, 1 gün uygulama sınavına girip başarılı olmak gerekmektedir.
1.2. İlk sayfada imzanızı atmalısınız.
1.3. İş kayıt defterinizin içerinde yer alan gerekli bilgileri doldurmalısınız. (Adres, ilkyardım eğitimi ve diğer sertifika, kurslar vs.) (l3’e yükselmek isteyen teknisyenlerde zorunludur, sertifika tarihi dolmamış olmalıdır.)
1.4. İş kayıt defteri üzerinde yer alan örneğe göre işlem yapılmalıdır.
1.5. Çalışma süreleri toplu olarak yazılabilir. Günde 6 saati geçmemesi gerekmektedir.
1.6. 14 günlük bir çalışmayı yazarken haftada en az 1 gün dinlenme günü olarak kaydedilmelidir.
1.7. Yapılan iş belirtilirken, yapılan manevraların isimlerini yazmak daha doğru bir kayıt ortaya çıkmasına neden olacaktır.
1.8. İmza kısmını mutlaka işin başında olan bir l3 imzalamalıdır. Eğer l3 yok ise, işin sahibi imzalayabilir. (Ülkemizde yeterli l3 olmamasından kabul edilebilen bir çalışma) İmzalayan kişinin adı soyadı, unvanı, telefon numarası, e mail adresinin olması doğrulamak istendiğinde kolaylık sağlayacak bir çalışma olacaktır.
1.9. Yapılan işlere ait referans mektuplarının alınması iş kayıt defterine destek veren bir çalışmadır.
1.10.  Yapılan işlere ait fotoğrafların çekilmesi iş kayıt defterinin kontrolünde kolaylık sağlayan bir çalışmadır.
1.11.  İş kayıt defterinin kaydedilmesi esnasında 6 aydan daha fazla aranın olduğu kayıtlar olmamalıdır. Kayıt boşluğu 6 ayın geçmesi halinde yenileme eğitimi alınmalı ve kayıt edilmelidir.
1.12.  Her sayfada çalışma saatleri toplanmalı ve kümülatif toplama ile bir sonraki sayfaya aktarılmalıdır.
1.13.  Her seviye yükselişinde 1 yıl, bir gün geçmesi gerekmektedir. Bu kuralı yerine getiremeyen iple erişim teknisyenleri seviye yükselme eğitimine kabul edilmezler.
1.14.  Seviye yükselişlerinde 1000 saatin üstünde iş kayıt defterine kayıt yapmak zorunludur.
1.15.  İş kayıt defterinin doldurulmasında dil zorunluluğu bulunmamaktadır. İngilizce doldurulması önerilir. Gerektiğinde Asesör bilgi kontrolü için eğitimde yer alan l3 veya l3/i çeviri yapmasını isteyebilir.

Sol sayfa:

Work Experience (İş Deneyimi)

Date

İşin yapıldığı tarih

Employing Company

Example

İşi veren firma

Örnek

Detail of task being undertaken, further information can be found at the back of this book

Yapılan işin ayrıntıları, daha fazla detayı kitabın arka sayfasında bulabilirisiniz

01-10 September 2016

01-10 Eylül 2016

KTR Maintance Service

KTR Bakım Servisi

 

Rope to rope transfer, descending, climbing, fall arrester climb, Antenna maintenance

İpten ipe geçiş, iniş, tırmanış, çift kollu lanyard ile tırmanış, Anten Bakımı

Sağ Sayfa:

 

Work Experience (İş Deneyimi)

Location

İşin Yapıldığı Yer

Hours worked

Çalışılan Saatler

Max Height worked

Çalışılan yükseklik

Supervisor’s Signature

Süpervizör imzası

KTR Anten Verici Gölbaşı Ankara

x

5

4

55 m

Eren Delibaş 
YSD İSG Süpervizörü
+90532909091
erendelibas@ysd.com

Paylaş